Kim Định, học giả X, và đường hướng trả lời những câu hỏi về Claude Lévi-Strauss

Về các ý kiến xin xem:

  1. http://nguyenphucanh.net/ve-cau-truc-luan-claude-levi-strauss-va-luong-kim-dinh-mot-so-ghi-chu-ve-y-kien-cua-thay-giao-su-liam-kelley-13/
  2. http://nguyenphucanh.net/phan-hoi-tu-giao-su-liam-kelley/

Trước tiên tôi phải nói rằng tôi hoàn toàn đồng ý với hầu hết các điểm mà giáo sư Liam Kelley đưa ra, vì nếu đứng từ điểm nhìn của giáo sư, những lí giải của giáo sư là hợp lí. Tôi trong phần viết này chỉ đưa thêm một số thông tin, một vài câu hỏi và đặc biệt một điểm nhìn tham chiếu (perspective) rất khác về trứ tác của Claude Lévi-Strauss (CLS) và Kim Định (KĐ). Giáo sư cũng có thương tình vì biết tính tôi viết thường hay dẫn dụng lăng nhằng mất thời gian nên cứ bảo take it easy, viết kiểu bài blog thôi, không nên theo kiểu khoa học kĩ lưỡng. Miễn là để giáo sư hiểu ý tưởng. Vậy nên tôi phải tạo ra một nhân vật tưởng tượng là học giả X để nói những suy nghĩ tôi chưa có thời gian chứng minh cụ thể và tường tận, tránh bị nghi ngờ là cẩu thả trong nghiên cứu.

Phản hồi từ giáo sư Liam Kelley

Phản hồi cho trao đổi của tôi tại:

Về cấu trúc luận, Claude Lévi-Strauss, và Lương Kim Định – Một số ghi chú về ý kiến của Thầy (Giáo sư) Liam Kelley (1/3)

ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ TÔI LƯỢC DỊCH (KÈM NGUYÊN VĂN). MỌI SAI SÓT LÀ CỦA TÔI, NGƯỜI DỊCH.
Thầy Kelley có trao đổi lại mấy điểm mà tôi xin được tóm lược lại như sau:

LIAM KELLEY: Việc không Claude Lévi-Strauss (CLS) không làm tốt fieldwork chỉ là một phần của vấn đề. Có lẽ cách đúng hơn để nói về CLS là “ông ấy là một nhà lí thuyết vĩ đại nhưng là một học giả tệ”. Tại sao mọi người đều nghĩ về CLS như là một học giả “lớn” nhưng chả ai dùng những nghiên cứu của ông? Ông ấy dành rất nhiều thời gian nghiên cứu về thân tộc (kinship). Nhưng những ý tưởng của ông ấy về kinship có trở thành ý tưởng cơ bản để mọi người tiếp tục nghiên cứu không? Không. Ông ấy nghiên cứu rất nhiều về huyền thoại. Nhưng ý tưởng của ông về huyền thoại nay có phải là những ý tưởng cơ bản để mọi người tiếp tục nghiên cứu không? Không. Vậy nguyên nhân là tại sao? Và sao có thể nói CLS là vĩ đại nếu tác phẩm của ông ấy không vượt qua được thử thách của thời gian.