Chủ nghĩa Quốc gia Việt Nam và hình ảnh người hàng xóm xấu xí (phần 1): Giáo dục Lịch sử

Vietnam Nationalism and the image of a bad neighbor (part 1): historical education Sự trỗi dậy của chủ nghĩa quốc gia Việt Nam ở Việt Nam trong những năm gần đây chủ yếu là từ những tranh chấp biên giới trên bộ và biển đảo với Trung Quốc. Nhưng thực ra không cần phải đến…