// home

Latest Post

Kim Định, học giả X, và đường hướng trả lời những câu hỏi về Claude Lévi-Strauss

ShareVề các ý kiến xin xem: http://nguyenphucanh.net/ve-cau-truc-luan-claude-levi-strauss-va-luong-kim-dinh-mot-so-ghi-chu-ve-y-kien-cua-thay-giao-su-liam-kelley-13/ http://nguyenphucanh.net/phan-hoi-tu-giao-su-liam-kelley/ Trước tiên tôi phải nói rằng tôi hoàn toàn đồng ý với hầu hết các điểm mà giáo sư Liam Kelley đưa ra, vì nếu đứng từ điểm nhìn của giáo sư, những lí giải của giáo sư là hợp lí. Tôi trong phần viết này chỉ […]

Welcome to The Official Website of Nguyen Phuc Anh.

Không có gì để nói nhiều về tôi ngoài chuyện tôi là thinker chứ không phải activist!

About me

  • My current research interests include anthropology of nationalism, politics of identity, governmentality and neoliberalism in Vietnam.
  • Email: anhnp@vnu.edu.vn