Latest Post

Hôm nay, đi Đông Dương văn khố

ShareĐông Dương văn khố của Nhật Bản (ảnh chụp bởi Trần Văn Quyến)               Thu hoạch được khá nhiều. Có thẻ để từ giờ lên đó đọc thường xuyên             Đã thu được một thư mục hết sức quý giá       Và một […]

Welcome to The Official Website of Nguyen Phuc Anh.

Những nhà nghiên cứu cần phải bước ra khỏi tháp ngà của mình để hòa mình vào với cuộc sống của mọi người xung quanh. Website này là nơi tôi thực hiện thiên chức làm người Việt Nam của mình.

About me

  • Vấn đề quan tâm: Nhân loại học xã hội, Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Lịch sử văn hóa Việt Nam
  • Email: anhnp@vnu.edu.vn