// home

Latest Post

Hôm nay, đi Đông Dương văn khố

ShareĐông Dương văn khố của Nhật Bản (ảnh chụp bởi Trần Văn Quyến)               Thu hoạch được khá nhiều. Có thẻ để từ giờ lên đó đọc thường xuyên             Đã thu được một thư mục hết sức quý giá       Và một […]

Welcome to The Official Website of Nguyen Phuc Anh.

Không có gì để nói nhiều về tôi ngoài chuyện tôi là thinker chứ không phải activist!

About me

  • My current research interests include anthropology of nationalism, politics of identity, governmentality and neoliberalism in Vietnam.
  • Email: anhnp@vnu.edu.vn